KURUMSAL YÖNETİM
İMTİYAZLI HİSSELER
Şirket’in imtiyazlı payları yoktur.